Partydrugs en spiermassa, gaat dat samen? Festivalgangers opgelet!
08 januari 2019 

Partydrugs en spiermassa, gaat dat samen? Festivalgangers opgelet!

Op festivals zie je regelmatig  gespierde jonge mannen  die duidelijk waarde hechten aan hun lichaam. Je zou denken dat drugs geen rol mag spelen in een leven waarin grote borstspieren en dikke armen centraal staan. De praktijk wijst anders uit.  In dit artikel bespreken we aan de hand van de wetenschappelijke literatuur de invloed van partydrugs op spieropbouw.
OPMERKING: Natuurlijk willen wij het gebruik van drugs niet toejuichen. Wel vinden wij goede, onderbouwde informatie over het onderwerp partydrugs belangrijk. Vandaar dit artikel.
Door Rob van Berkel, diëtist en auteur van het boek ‘Overgewicht en Obesitas’.

Wat zijn partydrugs?

Partydrugs is een verzamelnaam voor drugs die tijdens het uitgaan worden gebruikt. Ze kunnen de gebruiker een vrolijk gevoel geven, maar ook (tijdelijk) meer energie om langer door te feesten. Beide aantrekkelijke eigenschappen voor gebruik in het uitgaansleven. Bekende voorbeelden van partydrugs zijn cocaïne, GHB (gamma-hydroxyboterzuur), speed, (amfetamine) en XTC (ecstasy).

Wat doen partydrugs

Partydrugs worden niet voor niets gebruikt in het uitgaansleven. Ze doen namelijk wat ze beloven wanneer ze zuiver zijn, al kunnen de effecten per persoon verschillen. De eigenschappen van partydrugs onderling komen vaak overeen, maar er zijn ook verschillen [1, 2]:

XTC

XTC geeft de gebruiker een opgewekt, energiek en vrolijk gevoel. Er is behoefte aan contact (knuffeldrug) en er stroomt een warme gloed door het lichaam. De hartslag neemt toe en de bloeddruk en lichaamstemperatuur stijgen terwijl de eetlust afneemt. De werkzame stof is MDMA (methyleendioxy-methamfetamine), maar niet alle XTC-pillen op de markt bevatten deze stof. Het effect kan daardoor onvoorspelbaar zijn of helemaal uitblijven. Ook de stemming van dat moment heeft invloed op de uitwerking.

Cocaïne

Cocaïne geeft de gebruiker kortdurend (circa 30 min) een opgewekt, energiek en vrolijk gevoel. Er kan helder worden gedacht en het zelfvertrouwen stijgt waardoor zelfoverschatting kan ontstaan. De hartslag neemt toe en de bloeddruk en lichaamstemperatuur stijgen licht terwijl de eetlust afneemt. Doordat gevoelszenuwen geblokkeerd worden daalt de pijngrens.

Speed

Speed geeft de gebruiker een opgewekt, energiek en vrolijk gevoel waarbij de pupillen verwijden. Het zelfvertrouwen stijgt waardoor zelfoverschatting kan ontstaan. Sociale remmingen nemen af en men kan rusteloos en geïrriteerd worden. De hartslag neemt toe en de bloeddruk en lichaamstemperatuur stijgen terwijl de eetlust afneemt. De opwindende werking zorgt ervoor dat seks langer volgehouden kan worden. Klaarkomen gaat echter moeilijker.

GHB

GHB geeft de gebruiker een relaxed, rustig en slaperig gevoel. Men wordt opgewekt en spraakzaam waarbij angsten en remmingen verminderen. De zin in seks neemt toe en het gevoel van aanraking wordt sterker gevoeld. GHB staat ook wel bekend als ‘date rape drug’, hoewel de media dat wel overdrijft.

Cocaïne [1-4]

 • Omdat cocaïne de bloedvaten vernauwt neemt de hartslag toe waardoor het risico op hart- en vaatproblemen toeneemt. Alcohol versterkt mogelijk dit effect door de vorming van de stof cocaethyleen.
 • De energie die cocaïne geeft, in combinatie met het onderdrukken van de eetlust kan het lichaam overbelasten en uitputten. Dit is met name risicovol voor mensen met hart- en vaatziekten.
 • Bij het snuiven van cocaïne kan het neusslijmvlies ontstoken of geïrriteerd raken.
  Bij langdurig gebruik kan gewichtsverlies optreden en de omgang met mensen veranderen (agressief, geïrriteerd, op zichzelf gericht).
 • Cocaïne heeft een sterk verslavende werking.

GHB [1, 2, 5]

 • De grens tussen een gewenst effect en overdosering is smal. Een hoge dosis kan ernstige gezondheidsproblemen geven die levensgevaarlijk zijn (coma, hartstilstand, ademhalingsproblemen, bloeddrukproblemen, hersenschade, bewusteloosheid). Dit risico wordt vergroot in combinatie met alcohol en slaapmiddelen.
 • Door de spierverslappende werking kunnen slikklachten optreden die erg beangstigend kunnen zijn.
 • Wanneer men door GHB bewusteloos raakt en moet overgeven kan men stikken in eigen braaksel. Hierbij kunnen de longen ernstig beschadigd raken.
 • GHB heeft in het verkeer vergelijkbare effecten als alcohol.
 • De kans op een verslaving aan GHB lijkt groter dan voorheen werd gedacht. Het afkicken van GHB is erg zwaar waardoor de kans op terugval groot is.

Speed [1, 2, 6]

 • Een hoge dosis kan ernstige gezondheidsproblemen geven die levensgevaarlijk zijn (gewichtsverlies, infecties, hartfalen, stuiptrekkingen, hersen- en maagbloeding, coma).
 • Mensen die gevoelig zijn voor depressieve klachten en psychoses kunnen door het gebruik van speed daar eerder last van hebben. Deze klachten kunnen lang aanhouden.
 • De energie die speed geeft in combinatie met het onderdrukken van de eetlust kan het lichaam overbelasten en uitputten. Dit is met name risicovol voor mensen met hart- en vaatziekten.
 • Doordat de lichaamstemperatuur stijgt kan oververhitting en uitdroging ontstaan.
 • Bij regelmatig gebruik is er steeds meer speed nodig om hetzelfde prettige effect te krijgen waardoor een geestelijke afhankelijkheid kan ontstaan.

XTC [1, 2, 7]

 • Een hoge dosis kan ernstige gezondheidsproblemen geven die levensgevaarlijk zijn (coma, hartstilstand, hersenschade, bloeddrukproblemen).
 • Doordat de lichaamstemperatuur stijgt kan oververhitting en uitdroging ontstaan.
 • Blessures worden minder snel opgemerkt omdat de pijn wordt verdoofd.
 • XTC versterkt een positieve, maar ook een negatieve stemming. Mensen die gevoelig zijn voor depressieve klachten en psychoses zullen daar eerder last van hebben door XTC.
 • Bij regelmatig gebruik is er steeds meer XTC nodig om hetzelfde prettige effect te krijgen waardoor een geestelijke afhankelijkheid kan ontstaan.

Wat partydrugs doen in het uitgaansleven en wat de gezondheidsrisico’s zijn, is bekend. Iedereen maakt zijn/haar eigen afweging om wel of niet te gebruiken. Een afweging die ook gemaakt zou kunnen worden is wat het doet met de resultaten die je in de sportschool hebt behaald. Hebben ze daar invloed op? Er wordt nauwelijks iets over geschreven in de wetenschappelijke literatuur, maar wel goed om bij stil te staan.

Cocaïne

De stimulerende werking van cocaïne brengt het lichaam is een katabole (spierafbrekende) staat. Omdat cocaïne vermoeidheid onderdrukt wordt er snel over grenzen heen gegaan waardoor het lichaam uitgeput kan raken. Het remmende effect van XTC op de eetlust vergroot dat risico alleen maar. Dit werkt spierafbraak in de hand. Het gebruik van cocaïne gaat niet voor niets gepaard met gewichtsverlies [1, 2]. Omgekeerd geldt hetzelfde. Stoppen met regelmatig cocaïne-gebruik gaat gepaard met gewichtstoename.

Studies
Naar het effect van cocaïne op de spieropbouw, al dan niet in combinatie met krachttraining, is geen onderzoek gedaan.

Door het katabole effect kan gesteld worden dat het gebruik van cocaïne nadelig is voor het opbouwen en het in stand houden van spiermassa.

 GHB

In tegenstelling tot cocaïne, speed en XTC heeft GHB een rustgevende effect waardoor het lichaam minder snel uitgeput raakt. GHB stimuleert zelfs de afgifte van groeihormoon. Dit is een hormoon dat de afgifte van groeifactoren stimuleert (IGF-1, insuline) die weer de opbouw van spiermassa stimuleren. Tijdens een vastenperiode zorgt groeihormoon ervoor dat bij voorkeur vetzuren als brandstof worden gebruikt, waardoor verlies van spiermassa beperkt blijft [8]. GHB zou dus weleens anabole (spieropbouwende) en anti-katabole eigenschappen kunnen hebben. Dat was de reden dat in de jaren 90 veel bodybuilders GHB zijn gaan gebruiken. Maar leidt GHB ook tot meer spiermassa?

Studies
Naar het effect van GHB op de spieropbouw, al dan niet in combinatie met krachttraining, is nauwelijks onderzoek gedaan. In één kleine studie is er gekeken naar het effect van GHB op de lichaamssamenstelling bij 22 mannelijke alcoholverslaafden [9]. Als behandeling van de alcoholverslaving stopten alle deelnemers volledig met het drinken van alcohol. Daarbij kregen ze wel de nodige psychosociale hulp. Van deze 22 deelnemers kregen er negen naast de behandeling ook GHB (50 mg/kg/dag). Na zes maanden werd er gekeken of er verschillen waren in lichaamssamenstelling tussen de twee groepen. Dat bleek niet zo te zijn. Zowel de vetmassa als spiermassa verschilden niet. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de hersenen van alcoholverslaafden anders werken omdat ook de groeihormoonafgifte (die plaatsvind in de hersenen) niet verschilden.

Groeihormoon zou dus een rol kunnen spelen. In een literatuurstudie is er gekeken naar het effect van het injecteren van groeihormoon op de lichaamssamenstelling bij mensen met obesitas die geen groeihormoontekort hadden [10]. Daaruit blijkt dat door het gebruik van groeihormoon de vetmassa afneemt en de vetvrije massa (waaronder spiermassa) toeneemt. De gebruikte doseringen waren echter dermate hoog waardoor de resultaten niet te vertalen zijn naar het gebruik van GHB.

 In de praktijk lopen de meningen uiteen of GHB nu wel of niet tot meer spiermassa leidt. Hoewel er een plausibel mechanisme bestaat, zijn er geen studies die een gunstig effect laten zien. Daarentegen zijn er ook geen studies die een ongunstig effect laten zien. 

 Speed

De werkzame stof in speed is amfetamine, een stof die vergelijkbare effecten heeft als het vlucht-en-vecht hormoon adrenaline. Deze stimulerende werking brengt het lichaam is een katabole staat. Omdat speed vermoeidheid onderdrukt wordt er snel over grenzen heen gegaan waardoor het lichaam uitgeput kan raken. Het remmende effect van speed op de eetlust vergroot dit risico alleen maar. Dit werkt spierafbraak in de hand. Het gebruik van speed gaat niet voor niets gepaard met gewichtsverlies. Omgekeerd geldt hetzelfde. Stoppen met regelmatig speed-gebruik gaat gepaard met gewichtstoename.

Studies
Naar het effect van speed op de spieropbouw, al dan niet in combinatie met krachttraining, is geen onderzoek gedaan.

Door het katabole effect kan gesteld worden dat het gebruik van speed nadelig is voor het opbouwen en het in stand houden van spiermassa.

 XTC

De stimulerende werking van XTC brengt het lichaam is een katabole staat. Omdat XTC vermoeidheid onderdrukt wordt er snel over grenzen heen gegaan waardoor het lichaam uitgeput kan raken. Het remmende effect van XTC op de eetlust vergroot dit risico alleen maar. Dit werkt spierafbraak in de hand. Het gebruik van XTC gaat niet voor niets gepaard met gewichtsverlies [11]. Omgekeerd geldt hetzelfde. Stoppen met regelmatig XTC-gebruik gaat gepaard met gewichtstoename.

Studies
Naar het effect van XTC op de spieropbouw, al dan niet in combinatie met krachttraining, is nauwelijks onderzoek gedaan. In één muizenstudie is er gekeken naar het effect van XTC op de lichaamstemperatuur en schade in het spierweefsel (kuit) [12]. De muizen werden in vier groepen gedeeld:

A. Controlegroep
B. Groep die XTC kreeg geïnjecteerd (10 mg/kg)
C. Groep die 90 minuten bewoog op een loopband
D. Groep die 90 minuten bewoog op een loopband met XTC

Bij de groep muizen die XTC kreeg (B) steeg de lichaamstemperatuur meer dan bij de controlegroep (A). De lichaamstemperatuur steeg ook meer bij de muizen die XTC kregen en op de loopband liepen (B) dan bij de muizen die alleen maar op de loopband liepen (C). De stijging van de lichaamstemperatuur was echter even hoog bij de muizen die XTC kregen, of ze nu op de loopband liepen of niet.

Na gebruik van XTC was er bij de muizen ook meer spierschade zichtbaar. Dit zou verklaart kunnen worden door de verhoogde temperatuur. De spierschade was bij de groep muizen die XTC kreeg en op de loopband liep (D) echter groter dan bij de groep die XTC kreeg en niet op de loopband liep (B), terwijl de temperatuurstijging in beide groepen even hoog was. Deze resultaten laten zien dat XTC de spieren beschadigt en dat lichaamsbeweging dit proces versterkt.

Door het katabole effect kan gesteld worden dat het gebruik van XTC nadelig is voor het opbouwen en het in stand houden van spiermassa.

Conclusie

Het gebruik van partydrugs gaat gepaard met gezondheidsrisico’s. Wil je op veilig spelen, gebruik dan niet. Mocht je toch partydrugs willen gebruiken, beperkt dan de frequentie, neem geen hoge dosering en laat het bij voorkeur testen.

Wanneer je waarde hecht aan de spiermassa en kracht die je in de sportschool hebt opgebouwd kun je beter niet kiezen voor cocaïne, speed of XTC als partydrugs. GHB is dan een betere keus omdat het vriendelijker is voor je spieren.

Als je dit artikel nuttig voor je was zou ik het heel cool vinden als je hieronder een korte reactie zou willen achterlaten.

Referenties

1. http://www.trimbos.nl
2. https://www.jellinek.nl
3. Turillazzi E, Bello S, Neri M, Pomara C, Riezzo I, Fineschi V. Cardiovascular effects of cocaine: cellular, ionic and molecular mechanisms. Curr Med Chem. 2012;19(33):5664-76.
4. Cami J, Farré M, González ML, Segura J, de la Torre R. Cocaine metabolism in humans after use of alcohol. Clinical and research implications. Recent Dev Alcohol. 1998;14:437-55.
5. Brennan R, Van Hout MC. Gamma-hydroxybutyrate (GHB): a scoping review of pharmacology, toxicology, motives for use, and user groups. J Psychoactive Drugs. 2014 Jul-Aug;46(3):243-51.
6. Heal DJ, Smith SL, Gosden J, Nutt DJ. Amphetamine, past and present–a pharmacological and clinical perspective. J Psychopharmacol. 2013 Jun;27(6):479-96.
7. Cami J, Farré M, González ML, Segura J, de la Torre R. Cocaine metabolism in humans after use of alcohol. Clinical and research implications. Recent Dev Alcohol. 1998;14:437-55.
8. Duarte JA, Leão A, Magalhães J, Ascensão A, Bastos ML, Amado FL, Vilarinho L, Quelhas D, Appell HJ, Carvalho F. Strenuous exercise aggravates MDMA-induced skeletal muscle damage in mice. Toxicology. 2005 Jan 31;206(3):349-58.
9. Moller N, Vendelbo MH, Kampmann U, Christensen B, Madsen M, Norrelund H, Jorgensen JO. Growth hormone and protein metabolism. Clin Nutr. 2009 Dec;28(6):597-603.
10. Mekala KC, Tritos NA. Effects of recombinant human growth hormone therapy in obesity in adults: a meta analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Jan;94(1):130-7.
11. Parrott AC. Human psychobiology of MDMA or ‘Ecstasy’: an overview of 25 years of empirical research. Hum Psychopharmacol. 2013 Jul;28(4):289-307.
12. Parrott AC, Buchanan T, Scholey AB, Heffernan T, Ling J, Rodgers J. Ecstasy/MDMA attributed problems reported by novice, moderate and heavy recreational users. Hum Psychopharmacol. 2002 Aug;17(6):309-12.

Over de schrijver

Oprichter van Dutch Fitness & Combat. Ik ben geen guru, wel gek op trainen.

Reactie plaatsen